loading spinner

Privaatsuspoliitika

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.

E-poe kleeps24.ee isikuandmete vastutav töötleja on BCX Print OÜ, registrikood 14315687, telefon +372 55 56 13 12 , e-mail: info@kleeps24.ee (kleeps24.ee)

Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavitus

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks kleeps24.ee isikuandmeid (edaspidi Andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete töötlemine on igasugune isiku isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks: isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse? *Nimi; *kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress; *maksja ja kohaletoimetamise aadress; *pangakonto number; *kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); *klienditoe andmed; *muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave. BCX Print OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, mis edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le (reg.nr. 14557628)

 

Kust ja mis eesmärkidel andmeid kogutakse? Kleeps24.ee turunduskanalitest (sh Facebook, Instagram, koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat teenust ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust. Andmete kogumise eesmärgid: * Kleeps24.ee kliendibaasi loomine ja selle haldamine; *klienditellimuste täitmine ja kauba kohaletoimetamine; *kliendile uute teenuste/kaupade pakkumine; *otseturustusteadete saatmine; *profileerimine; * kleeps24.ee teenuste analüüsimine ja täiustamine; *veebilehe haldamine; *õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine; *kliendi päringutele vastamine.

 

Kuidas andmeid kogutakse? Üldjuhul kogub kleeps24.ee isikuandmeid otse potentsiaalsetest ja olemasolevatest klientidest ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie  kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Mis on küpsised ja milleks neid kasutatakse? Kleeps24.ee võib koguda veebilehe ja teiste infoühiskonnateenuste külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid / Cookies (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse külastaja brauseri poolt külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda. Küpsis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms. Kleeps24.ee kasutab kogutavaid andmeid, et *võimaldada teenuse osutamine vastavalt külastaja või kliendi harjumustele; *kindlustada parim teenuse kvaliteet; *muuta veebilehe kasutuskogemust kliendile mugavamaks; *informeerida külastajat ja klienti sisust ja teha soovitusi; *muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; *analüüsida kliendikäitumist ning seeläbi parendada veebikogemust; *hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

 Milliseid küpsiseid kasutatakse? *sessiooniküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist; *püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid kleeps24.ee veebilehel; *analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse (näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne.), kusjuures need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada ning siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised; *reklaamiküpsised, mida aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame; *kolmandate osapoolte küpsiseid, nt Youtube ja Google Maps.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Rohkem informatsiooni küpsiste haldamise kohta võib leida järgnevatelt lehekülgedelt:

Internet Explorer/ Crome/ Firefox/ Opera/ Safari

Enamik veebilehitsejaid lubavad vaikimisi küpsiseid. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebilehe funktsioonid külastajale täies ulatuses saadaval ning võib esineda meile ettenägematuid probleeme funktsionaalsuse ning kasutuskogemusega. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine, keelamine või kustutamine on külastaja kontrolli all läbi enda veebilehitseja sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

Kellele andmeid edastatakse?

Kleeps24.ee hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele (volitatud töötlejatele) üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest.

E-poe kasutaja nõustub sellega, et Kleeps24.ee on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt kliendile teenuse osutamisega. Nimekiri volitatud töötlejatest:

*Omniva, DPD, Itella Estonia – Isikuandmeid (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress) edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

*E-arveldaja, Merit Aktiva tarkvara – Isikuandmeid edastatakse majandus- ja raamatupidamistarkvarade teenusepakkujatele raamatupidamistoimingute tegemiseks.

*Facebook, Instagram – Kasutame turunduskampaaniates ning alternatiivse klienditoe suhtluskanalina https://www.facebook.com/about/privacy/update#

*Google – Isikuandmeid (brauseri, operatsioonisüsteemi ning teiste võrguidentifikaatorite info) kogutakse anonüümselt statistikaks ja analüüsiks, et e-poe kasutajakogemust ja tehnilist lahendust paremaks muuta.

*Võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted.

*Riikliku järelvalve asutused ja Politsei.

Isikuandmete turvalisus ja andmetele ligipääs. Isikuandmeid hoitakse Kleeps24.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Kleeps24.ee rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete turvaline säilitamine on kleeps24.ee kõrgeim turvalisusealane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Vaidluste lahendamine. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub Kleeps24.ee klienditoe vahendusel (telefon +372 55561312, e-mail: info@kleeps24.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 

 

Menu

QR code

Settings

Share

Loo konto, et salvestada lemmiktooteid

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in
Küpsise nõusolek