loading spinner

Privaatsuspoliitika

Käyttämällä verkkosivustoamme suostut evästeiden käyttöön ja henkilötietojen käsittelyn ehtoihin, kuten on kuvattu evästeiden käyttö- ja tietosuojakäytännössämme.

Kleeps24.ee-verkkokaupan henkilötietojen vastuullinen käsittelijä on BCX Print OÜ, rekisteröintikoodi 14315687, puhelin +372 55 56 13 12, sähköposti: info@kleeps24.ee (kleeps24.ee)

Evästeiden käyttö- ja tietosuojakäytännön ilmoitus

Tämä evästeiden käytön ja tietosuojakäytännön ilmoitus (jäljempänä ilmoitus) sisältää hyödyllistä tietoa siitä, miten ja miksi kleeps24.ee kerää, käsittelee ja jakaa henkilötietoja (jäljempänä Tiedot). Tietosuojakäytäntö perustuu yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR).

Tietosuojakäytännön tarkoituksena on suojata asiakkaiden yksityisyyttä Viron tasavallan lakien ja Euroopan unionin säädösten mukaisesti.

Henkilötiedot ovat kaikki tiedot, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä.

Henkilötietojen käsittely on mikä tahansa toimenpide, jota tehdään henkilötiedoilla. Esimerkiksi: henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muuttaminen ja paljastaminen, pääsyn mahdollistaminen, tiedustelujen suorittaminen ja otteiden tekeminen, käyttö, siirto, ristiinkäyttö, yhdistäminen, sulkeminen, poistaminen tai tuhoaminen, tai useita edellä mainittuja toimenpiteitä, riippumatta toimenpiteiden suorittamistavasta ja käytetyistä välineistä.

Mitä henkilötietoja käsitellään? *Nimi; *yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite; *maksajan ja toimitusosoite; *pankkitilin numero; *tavaroiden ja palveluiden kustannukset ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria); *asiakastuen tiedot; *muut asiakaskyselyihin ja/tai tarjouksiin liittyvät tiedot. BCX Print OÜ on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä, joka siirtää maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Montonio Finance OÜ:lle (rek.nro. 14557628)

Mistä ja mihin tarkoituksiin tietoja kerätään? Keräämme tietoja kleeps24.ee:n markkinointikanavista (mukaan lukien Facebook, Instagram, verkkosivusto) niiden käytöstä ja potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen kohteista, jotta ymmärtäisimme paremmin asiakkaidemme todellisia kiinnostuksen kohteita, tarjoaisimme laadukkaampia palveluita ja parantaisimme verkkosivuston toiminnallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Tietojen keräämisen tarkoitukset: *kleeps24.ee:n asiakaskannan luominen ja hallinta; *asiakastilausten täyttäminen ja tavaroiden toimittaminen; *uusien palveluiden/tavaroiden tarjoaminen asiakkaalle; *suoramarkkinointiviestien lähettäminen; *profilointi; *kleeps24.ee:n palveluiden analysointi ja parantaminen; *verkkosivuston hallinta; *lainsäädännön vaatimusten noudattaminen; *asiakastiedusteluihin vastaaminen.

Miten tietoja kerätään? Yleensä kleeps24.ee kerää henkilötietoja suoraan potentiaalisilta ja olemassa olevilta asiakkailta heidän suostumuksellaan. Lisäksi käytämme automatisoituja tietojenkeruutyökaluja, mukaan lukien evästeitä ja muita seurantatyökaluja, optimoidaksemme verkkosivustomme käyttökokemusta ja tarjotaksemme parempia palveluita asiakkaille.

Mitä evästeet ovat ja mihin niitä käytetään? Kleeps24.ee voi kerätä tietoja verkkosivuston ja muiden informaatioyhteiskunnan palveluiden kävijöistä käyttäen evästeitä / Cookies (ts. pieniä tietokappaleita, jotka tallennetaan kävijän tietokoneen tai muun laitteen kovalevylle selaimen toimesta) tai vastaavia teknologioita (esim. IP-osoite, laitetiedot, sijaintitiedot) ja käsitellä näitä tietoja. Eväste mahdollistaa käyttäjän mieltymysten, kuten kirjasinkoon, viestintäkielen, laitetiedot, vierailutilastot ym., muistamisen. Kleeps24.ee käyttää kerättyjä tietoja *palvelun tarjoamiseen kävijän tai asiakkaan tottumusten mukaisesti; *varmistaakseen parhaan palvelun laadun; *tehdäkseen verkkosivuston käytöstä asiakkaalle mukavampaa; *informoidakseen kävijää ja asiakasta sisällöstä ja antaakseen suosituksia; *tehdäkseen mainokset relevantimmiksi ja tehostaakseen markkinointiponnistuksia; *analysoimaan asiakaskäyttäytymistä ja siten parantamaan verkkokokemusta; *helpottaakseen sisäänkirjautumista ja tietojen suojaa. Kerättyjä tietoja käytetään myös kävijöiden laskemiseen ja heidän käyttötottumustensa kirjaamiseen.

Mitä evästeitä käytetään? *istuntoevästeet (väliaikaiset evästeet), joiden tarkoituksena on mahdollistaa palvelun käyttö; *pysyvät evästeet (jäävät käyttäjän tietokoneelle selaimen sulkeutumisen jälkeen), joiden tarkoituksena on muistaa asiakkaan valinnat kleeps24.ee-verkkosivustolla; *analyyttiset evästeet, jotka keräävät tietoa siitä, miten verkkosivustoa käytetään (esim. mitä sisältösivuja vieraillaan eniten tai mitä kävijät etsivät verkkosivustolta), ja nämä evästeet eivät kerää tietoja, jotka mahdollistaisivat verkkosivuston käyttäjän suoran tunnistamisen, ja niihin kuuluvat esimerkiksi Google Analyticsin ja Hotjarin evästeet; *mainosevästeet, jotka auttavat tarjoamaan käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin kohdennettua mainontaa; *kolmannen osapuolen evästeet, esim. Youtube ja Google Maps.

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä evästeiden tallentamisesta tietokoneeseensa. Tässä tapauksessa käyttäjän on muutettava selaimensa asetuksia. Lisätietoja evästeiden hallinnasta löytyy seuraavilta sivuilta:

Internet Explorer/ Crome/ Firefox/ Opera/ Safari

Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet oletusarvoisesti. Ilman evästeiden täydellistä sallimista verkkosivuston toiminnot eivät ole täysin käytettävissä vierailijalle, ja voi ilmetä ennalta arvaamattomia ongelmia toiminnallisuuden ja käyttökokemuksen kanssa. Evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden salliminen, estäminen tai poistaminen on vierailijan hallinnassa omien verkkoselaimen asetusten, informaatioyhteiskunnan palvelun asetusten ja tällaisten yksityisyyden parantamisen alustojen kautta.

Kenelle tietoja luovutetaan?

Kleeps24.ee pitää asiakkaan henkilötiedot, jotka ovat tulleet tietoon käyttäjätilin rekisteröinnin ja käytön aikana, salassa ja luovuttaa niitä kolmansille osapuolille (valtuutetuille käsittelijöille) vain asiakkaan suostumuksella, paitsi kun tietojen luovuttamisen velvoite tai oikeus johtuu lainsäädännöstä.

Verkkokaupan käyttäjä suostuu siihen, että Kleeps24.ee:llä on oikeus käsitellä hänen tietojaan asiakkaalle sopivien palvelujen tarjoamiseksi, mukaan lukien asiakkaan tietojen luovuttaminen henkilöille, jotka ovat mukana kauppiaan tarjoaman palvelun toimittamisessa asiakkaalle. Luettelo valtuutetuista käsittelijöistä:

*Omniva, DPD, Itella Estonia – Henkilötiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) luovutetaan asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos kyseessä on kuriirilla toimitettava tavara, asiakkaan osoite luovutetaan yhteydenpidon lisäksi.

*E-laskuttaja, Merit Aktiva -ohjelmisto – Henkilötiedot luovutetaan talous- ja kirjanpito-ohjelmistopalvelujen tarjoajille kirjanpitotoimien suorittamiseksi.

*Facebook, Instagram – Käytetään markkinointikampanjoissa ja vaihtoehtoisena asiakastuen viestintäkanavana https://www.facebook.com/about/privacy/update#

*Google – Henkilötiedot (selaimen, käyttöjärjestelmän ja muiden verkko-identifikaattoreiden tiedot) kerätään anonyymisti tilastoihin ja analyysiin, jotta verkkokaupan käyttäjäkokemusta ja teknistä ratkaisua voidaan parantaa.

*Velkojen perinnästä vastaavat yritykset.

*Valtion valvontaviranomaiset ja Poliisi.

Henkilötietojen turvallisuus ja tietoihin pääsy. Henkilötiedot säilytetään Kleeps24.ee:n palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen liittyneen maan alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojatasoa Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, sekä Yhdysvaltain yrityksille, jotka ovat liittyneet tietosuojakilpeen (Privacy Shield).

Kleeps24.ee toteuttaa asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi satunnaiselta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä ja paljastamiselta. Henkilötietojen turvallinen säilyttäminen on kleeps24.ee:n korkein turvallisuusprioriteetti. Pyrimme estämään luvattoman pääsyn, paljastamisen ja muun laittoman käsittelyn. Suojelemme henkilötietojen luottamuksellisuutta ja koskemattomuutta ja takaamme tietoihin pääsyn voimassa olevien lakien mukaisesti.

Riitojen ratkaiseminen. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riidat ratkaistaan Kleeps24.ee:n asiakastuen kautta (puhelin +372 55561312, sähköposti: info@kleeps24.ee). Valvontaviranomainen on Viron tietosuojavaltuutetun toimisto (info@aki.ee).

Menu

QR code

Settings

Share

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in
Evästeiden suostumus